Allmänna villkor

I. Allmänt, Kunder, Språk

 1. Alla erbjudanden, försäljningskontrakt, leveranser och tjänster som görs på grundval av dina order via vår webbshop https://eshop.czechminibreweries.com ska regleras av dessa allmänna försäljningsvillkor för CZECH BREWERY SYSTEM s.r.o., Kolofíkovo nábřeží 1080 / 30, 747 05 Opava, Tjeckien, info (at) czechbrewerysystem.com, moms-ID nr CZ05783011, företrädd av tre medeägare Ales Jakimov, Pavel Hapl, Jan Vacha i den version som gäller i kraft den tid då beställningen skickades av kunden. Olika villkor för en del av kunden gäller inte om vi inte uttryckligen har kommit överens om deras giltighet.
 2. Vår säljare är inte behörig att ingå några muntliga avtal som inte överensstämmer med beställningsformuläret, det enskilda köpavtalet eller dessa allmänna villkor.
 3. Produktutbudet i vår webbutik är uteslutande riktat till konsumenter. Vid tillämpningen av dessa allmänna villkor är en konsument en individ som ingår i kontraktet för ett syfte som inte övervägande är relaterat till hans eller hennes näringsverksamhet, handel eller egenföretagare.
 4. Kontrakten med våra kunder ska slutas uteslutande på engelska eller tjeckiska.

II. Slutsats av kontrakt

 1. Våra erbjudanden i onlineshop på domänen https://eshop.czechminibreweries.com är icke bindande.
 2. Genom att beställa via vår webbshop gör du ett bindande erbjudande för inköp av relevant produkt.
 3. Tid och datum då ett avtal mellan dig och oss ska ingås beror på vilken betalningsmetod du valt. Ytterligare information om detta finns på vår sida Information till kunder.
 4. Du som kund har rätt att återkalla erbjudandet och returnera produkten i enlighet med kundens rätt till återkallande som gjorts tillgänglig för dig under beställningsprocessen (information till kunder).

III. Priser, fraktkostnader och betalningsvillkor

 1. Våra priser på onlineshoppen inkluderar inte lagstadgad moms, eller fraktkostnader. Anledningen till detta är att det mesta av inkommande order sker från länder där mervärdesskatt inte läggs till grundpriset på produkter i enlighet med gällande lagar i Europeiska unionen.
 2. Leverans ska endast ske mot betalning med en av de metoder som erbjuds av oss.
 3. Köpeskillingen ska betalas omedelbart vid beställning.

IV. Behållande ägande av varorna

 1. Vi ska behålla äganderätten till varorna tills betalningen har gjorts fullt ut. Om du är försenad med en betalning längre än 10 dagar har vi rätt att dra tillbaka avtalet.

V. Leveransvillkor

 1. Leverans av varor ska vara föremål för de avtal som gjorts med kunden. Upplupna fraktkostnader kommer att beräknas automatiskt efter att ha lagt varor i korg eller de kommer att beräknas individuellt av vår säljare.
 2. Om leverans av varorna inte görs eller inte görs enligt kontrakt, måste du ställa oss en ytterligare tidsperiod för utförandet av tjänsten. Annars har du inte rätt att dra tillbaka avtalet.
 3. Vi har rätt att göra partiella leveranser av produkter som omfattas av en enda order och kan användas separat i enlighet med avtalet mellan oss och kunden.

VI. Rätten till återkallelse, kostnader för returvaror

 1. Om du är konsument i enlighet med Europanlagar har du rätt att dra tillbaka.
 2. Vid återkallande betalas kostnaderna för returvaror av kunden.

VII. Garanti

 1. I händelse av en defekt på den levererade produkten har du rätt att, inom ramen för lagbestämmelserna, kräva garantisparande av produkten, att dra tillbaka från kontraktet eller till prisminskning.
 2. För nya produkter är begränsningsperioden för garantianspråk två år från leverans av produkten till kund.

VIII. Ansvarsbegränsning

 1. Vi kommer inte att vara ansvariga (oavsett juridiska skäl) för skador som inte kan förväntas vid normal användning av produkten. Ansvarsbegränsningen ovan angiven gäller inte vid avsiktlig avsikt eller grov oaktsamhet.
 2. Vidare kommer vi att vara ansvariga för oaktsamhetsbrott, vars utövande är nödvändig för att kontraktet skall kunna fullgöras, för det första, vilket bryter mot att uppnåendet av avtalets syfte är uppfyllt och att du iakttar som kunden vanligtvis kan förlita sig på. I det senare fallet kommer vi dock endast att vara ansvariga för förutsebara skador som är typiska för kontraktet. Vi är inte ansvariga för oaktsamhetsbrott, annat än vad som anges i föregående meningar.
 3. Begränsningarna i punkterna 1 och 2 ska också gälla vår juridiska ombud och ombud i händelse av skadeståndsanspråk mot dem.
 4. Begränsningarna av denna klausul 8. gäller inte vårt ansvar för garanterade egenskaper och personskada.
 5. Datakommunikation via internet kan inte vid den nuvarande tekniken garanteras vara felfri och / eller tillgänglig hela tiden. I övrigt accepterar vi inte ansvar för kontinuerlig och oavbruten tillgänglighet av vårt online-handelssystem.

IX. Dataskydd

 1. När det gäller villkoren för förvärv, bearbetning och lagring av dina personuppgifter hänvisar vi till vår separat angivna Policy för personuppgifter .

X. Online Dispute Resolution Platform

 1. Konsumenterna har möjlighet att lösa tvister som härrör från avtalsförhållandet med näringsidkaren utanför domstol via EU-kommissionens online-tvistlösningsplattform, som finns på http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 2. Användningen av denna online-tvistlösningsplattform är inte obligatorisk. Det är bara ett frivilligt alternativ att lösa tvister inför en domstol.
 3. Du är fortfarande fri att lösa dina rättsliga krav genom domstolarna utan att använda EU-kommissionens online-tvistlösningsplattform.

XI. Tvistlösningsförfaranden inför en konsument skiljenämnd

 1. Vi påpekar uttryckligen att vi varken är villiga eller engagerade att delta i tvistlösningsförfaranden inför en konsumentbitral.

 

 

 

 

 

 

keyboard_arrow_up