Maltförädlingssystem

Utrustning som behövs för framställning av maltkorn innan man börjar producera urt.

Wort brew maskiner

Bryggmaskiner för produktion av wort är den viktigaste utrustningen i ölproduktionsprocessen. Vi erbjuder flera typer av bryggmaskiner.

Urkylning - luftning

Kompakta system för kylning och luftning av wort innan jäsning av öl startas.

Uppvärmning av urt och vatten

System för uppvärmning av vörten och vattnet i wortbryggmaskinen och i vattentanken. Ånggeneratorer, modulära värmesystem.

Vattenhanteringssystem

Vattenhanteringssystem inkluderar vattenreningsutrustning, varmvattenbehållare, tank för kallt behandlat vatten, kylnings- och värmeanläggning.

nyhetsbrev Prenumerera

Registrera dig för abonnemang våra affärs nyheter och tekniska information om våra produkter och tjänster.

keyboard_arrow_up