BBTHI - Horisontella, isolerade ölkonditioneringsbehållare kylda med vatten

BBTHI - Cylindriska ölkonditionerings- och lagertankar: horisontell orientering, isolerad, kyld med vatten

BBTVI - Vertikala, isolerade ölkonditioneringsbehållare kylda med vatten

BBTVI - Cylindriska ölkonditionerings- och lagertankar: vertikal orientering, isolerad, kyld med vatten

BBTHN - Horisontella, icke-isolerade ölkonditioneringsbehållare kylda med luft

BBTHN - Cylindriska ölkonditionerings- och lagertankar: horisontell orientering, oisolerad, kyld med luft

BBTVN - Vertikala, icke-isolerade ölkonditioneringsbehållare kylda med luft

BBTVN - Cylindriska ölkonditionerings- och lagertankar: vertikal orientering, oisolerad, kyld med luft

nyhetsbrev Prenumerera

Registrera dig för abonnemang våra affärs nyheter och tekniska information om våra produkter och tjänster.

keyboard_arrow_up