Vispārējie noteikumi

I. Vispārīgi, klienti, valoda

 1. Visus piedāvājumus, pārdošanas līgumus, piegādes un pakalpojumus, kas veikti, pamatojoties uz jūsu pasūtījumiem, izmantojot mūsu tiešsaistes veikalu https://eshop.czechminibreweries.com, reglamentē šie vispārējie pārdošanas noteikumi. CZECH BREWERY SYSTEM s.r.o., Kolofíkovo nábřeží 1080 / 30, 747 05 Opava, Čehija, info (at) czechbrewerysystem.com, PVN ID Nr. CZ05783011, ko pārstāv trīs līdzīpašnieki Ales Jakimov, Pavel Hapl, Jan Vacha versijā spēkā esošajā versijā kad klients nosūtīja pasūtījumu. Dažādi klienta nosacījumi netiek piemēroti, ja vien mēs nepārprotami nepiekrītam to derīgumam.
 2. Mūsu pārdošanas darbinieki nav pilnvaroti slēgt nekādus mutiskus līgumus, kas neatbilst pasūtījuma veidlapai, individuālajam pirkuma līgumam vai šiem vispārējiem noteikumiem.
 3. Mūsu tiešsaistes veikala produktu piedāvājumi ir adresēti tikai patērētājiem. Šo vispārīgo noteikumu izpratnē patērētājs ir jebkura persona, kas slēdz līgumu ar mērķi, kas nav galvenokārt saistīts ar viņa uzņēmējdarbību, tirdzniecību vai pašnodarbināto profesionālo darbību.
 4. Līgumi ar mūsu klientiem tiek noslēgti tikai angļu vai čehu valodā.

II. Līguma noslēgšana

 1. Mūsu piedāvājumi onlinehop domēnā https://eshop.czechminibreweries.com nav saistoši.
 2. Veicot pasūtījumu, izmantojot mūsu tiešsaistes veikalu, jūs veicat saistošu piedāvājumu attiecīgā produkta iegādei.
 3. Laiks un datums, kad tiks noslēgts līgums starp jums un mums, ir atkarīgs no jūsu izvēlētā maksāšanas veida. Sīkāku informāciju par to var atrast mūsu lapā Informācija klientiem.
 4. Jums kā klientam ir tiesības atsaukt piedāvājumu un atgriezt preci saskaņā ar Klienta atteikuma tiesībām, kas jums ir pieejamas pasūtīšanas procesa laikā (informācija klientiem).

III. Cenas, piegādes izmaksas un maksāšanas nosacījumi

 1. Mūsu cenās onlineshop nav iekļauti likumā noteiktie PVN un piegādes izdevumi. Iemesls tam ir tas, ka lielākā daļa pasūtījumu tiek veikti no valstīm, kurās PVN nav pievienots produktu pamatcenai saskaņā ar spēkā esošajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem.
 2. Piegāde tiek veikta tikai par samaksu, izmantojot kādu no mūsu piedāvātajām metodēm.
 3. Pirkšanas cena ir jāmaksā tūlīt pēc pasūtījuma.

IV. Preču glabāšanas īpašumtiesības

 1. Mēs saglabāsim īpašumtiesības uz precēm līdz maksājuma veikšanai. Ja Jūs kavējat maksājumu ilgāk par 10 dienām, mums ir tiesības atkāpties no līguma.

V. Piegādes noteikumi

 1. Preču piegāde ir pakļauta līgumiem, kas noslēgti ar klientu. Uzkrātās piegādes izmaksas tiks aprēķinātas automātiski pēc tam, kad preces ir ievietotas atkritumu tvertnē vai arī tās tiks aprēķinātas individuāli mūsu pārdošanas darbiniekiem.
 2. Ja preču piegāde nav veikta vai nav veikta saskaņā ar līgumu, jums ir jānosaka papildu termiņš pakalpojuma veikšanai. Pretējā gadījumā jums nav tiesību atteikties no līguma.
 3. Mums ir tiesības veikt daļēju preču piegādi, ko aptver viens pasūtījums un kas ir atsevišķi izmantojami saskaņā ar vienošanos starp mums un klientu.

VI. Atteikuma tiesības, preču atgriešanas izmaksas

 1. Ja esat patērētājs saskaņā ar Eiropas tiesību aktiem, jums ir atteikuma tiesības.
 2. Izņemšanas gadījumā izmaksas par preču atgriešanu maksās klients.

VII. Garantija

 1. Gadījumā, ja piegādātais produkts ir bojāts, jums saskaņā ar tiesību normām ir tiesības pieprasīt produkta garantijas remontu, atteikties no līguma vai samazināt cenu.
 2. Jauniem produktiem garantijas prasību noilguma termiņš ir divi gadi, sākot ar produkta piegādi klientam.

VIII. Atbildības ierobežojums

 1. Mēs nebūsim atbildīgi (par jebkādiem juridiskiem iemesliem) par jebkādiem zaudējumiem, kas nav sagaidāmi no parastas produkta lietošanas. Iepriekš noteiktais atbildības ierobežojums neattiecas uz tīšu nodomu vai rupju neuzmanību.
 2. Turklāt mēs būsim atbildīgi par nolaidīgu pienākumu neizpildi, kuras izpilde ir nepieciešama, lai vispirms pienācīgi izpildītu līgumu, kura pārkāpums apdraud līguma mērķa sasniegšanu un kuru ievērošanu jūs ievērojat kā klients parasti var paļauties. Pēdējā gadījumā mēs atbildēsim tikai par līgumam raksturīgajiem paredzamajiem bojājumiem. Mēs nebūsim atbildīgi par neuzmanīgiem pienākumiem, kas nav minēti iepriekšējos teikumos.
 3. 1 un 2 punktu ierobežojumi attiecas arī uz mūsu likumīgajiem pārstāvjiem un aģentiem, ja pretenzijas tiek iesniegtas tieši pret viņiem.
 4. Šā punkta 8 ierobežojumi. neattiecas uz mūsu atbildību par garantētajām īpašībām un miesas bojājumiem.
 5. Datu pārraide, izmantojot internetu, pašreizējā tehnikas līmenī nevar būt garantēta bez kļūdām un / vai vienmēr pieejama. Ciktāl mēs neuzņemamies atbildību par nepārtrauktu un nepārtrauktu mūsu tiešsaistes tirdzniecības sistēmas pieejamību.

IX. Datu aizsardzība

 1. Attiecībā uz jūsu personas datu iegūšanas, apstrādes un uzglabāšanas nosacījumiem mēs atsaucamies uz mūsu atsevišķo informāciju Personas datu aizsardzības politika .

X. Tiešsaistes strīdu izšķiršanas platforma

 1. Patērētājiem ir iespēja atrisināt strīdus, kas izriet no līgumattiecībām ar tirgotāju, ārpus tiesas, izmantojot ES Komisijas tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformu, kas ir pieejama vietnē http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 2. Šīs tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformas izmantošana nav obligāta; tā ir tikai brīvprātīga alternatīva strīdu izšķiršanai tiesā.
 3. Jūs joprojām varat brīvi risināt savas juridiskās prasības tiesās, neizmantojot ES Komisijas tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformu.

XI. Strīdu izšķiršanas procedūra patērētāju šķīrējtiesā

 1. Mēs skaidri norādām, ka mēs nevēlamies un neuzņemamies piedalīties strīdu izšķiršanas procesā patērētāju šķīrējtiesā.

 

 

 

 

 

 

keyboard_arrow_up