Pivo | Spremnici za kondicioniranje

Posebni tlačni spremnici za kondicioniranje piva. Svijetli spremnici piva koriste se za karbonizaciju piva, dodatno skakanje, filtriranje piva i punjenje piva u boce, bačve, limenke.

Ekstrakcija hmelja u pivo

Oprema za ekstrakciju aromatskih aktivnih tvari iz hmelja u hladno pivo (suho skakanje) - infuzija ekstrakta hmelja do finaliziranog hladnog piva nakon završetka procesa piva.

Karbonizacija piva

Oprema za karbonizaciju piva u tlačnim spremnicima za kondicioniranje piva ili u cijevima pod tlakom pomoću vanjskih tlačnih cilindara.

Oprema za filtriranje piva

Oprema za filtre za pivske ploče, dijatomejske filtere, mikrofiltere. Mehanička redukcija kvasca u pivu.

Oprema za pasterizaciju piva

Oprema za pasterizaciju piva. Pasterizator je sastavni dio procesa proizvodnje piva.

Newsletter

Registrirajte se za pretplatu na naše poslovne vijesti i tehničke informacije o našim proizvodima i uslugama.

keyboard_arrow_up