آموزش و آموزش

خدمات آموزش و آموزش برای اپراتورهای آینده ، جدید و فعلی کارخانه های آبجوسازی ، آبجو و خطوط تولید آب شیرین.

برنامه ریزی و خدمات پروژه

برنامه ریزی و کار پروژه ای برای مشتریانی که قصد دارند کارخانه تولید آبجو و یا تولید نوشیدنی های الکلی سیدر را بخرند و راه اندازی کنند.

خدمات برای تولید کنندگان آبجو و شراب شیرین

خدمات برای اطمینان از الزامات قانونی و عملیاتی بودن خطوط تولید آبجوسازی یا شراب - مواد اولیه ، گواهینامه ها ، قانونگذاری.

اشتراک در خبرنامه

شما را برای اشتراک اخبار تجاری و اطلاعات فنی در مورد محصولات و خدمات ما ثبت نام کنید.

صفحه کلید_پیکان