تجهیزات استخراج هاپ

استخراج هاپس تجهیزات ویژه ای برای پرش خشک است - استخراج رازک به آبجو سرد. ابزارهای لازم برای تولید آبجو هند Pale Ale.

مجموعه های استخراج رازک با مخازن آبجو عایق بندی شده

ست هایی کاملاً مجهز برای پرش خشک. این مجموعه ها شامل دستگاه استخراج رازک ، پمپ و مخزن تهویه آبجو عایق بندی شده است که توسط آب خنک می شود.

مجموعه های استخراج رازک با مخازن آبجو غیر عایق بندی شده

ست هایی کاملاً مجهز برای پرش خشک. این مجموعه ها شامل دستگاه استخراج رازک ، پمپ و مخزن تهویه آبجو غیر عایق است که توسط هوا خنک می شود.

اشتراک در خبرنامه

شما را برای اشتراک اخبار تجاری و اطلاعات فنی در مورد محصولات و خدمات ما ثبت نام کنید.

صفحه کلید_پیکان