Systém vodního hospodářství

Systém vodního hospodářství zahrnuje zařízení na úpravu vody, zásobník na teplou vodu, zásobník na chlazenou vodu s ledem, chladicí a topná zařízení.

Topný systém

Systémy ohřevu varny a vody. Horké parní generátory, modulární topné systémy včetně úpravy vody.

Chladicí systémy

Chladící systémy zahrnují zařízení pro chlazení nádrží, mladiny, pivních trubek a dalších součástí pro skladování, fermentaci, distribuci piva nebo mladiny.

Měřící a řídicí systémy

Systémy slouží k ručnímu nebo automatickému řízení teploty v nádržích a řízení dalších zařízení v pivovarech.

Čisticí a dezinfekční systémy

Statické a mobilní stanice CIP k čištění, dezinfekci, sterilizaci nádrží, potrubí, pivovarů a jiných zařízení pivovaru.

Zařízení pro vydávání piva

Zařízení pro skladování piva, vypouštění piva do sklenic, chlazení a dopravu piva před jeho podáním v hospodách.

Systém stlačeného vzduchu

Zařízení pro čištění, sušení, kompresi a distribuci sterilního stlačeného vzduchu do pneumatických ventilů, pohonů a provzdušňování mladiny.

Systém dusíku

Zařízení na výrobu sterilního dusíku ze stlačeného vzduchu k natlakování nádrží při filtraci, dávkování nebo dopravě piva.

Systém oxidu uhličitého

Zařízení pro dávkování, regulaci a dopravu oxidu uhličitého k natlakování nádrží při filtraci, dávkování nebo dopravě piva.

Čerpadla

Čerpadla pro dopravu piva, vody, dezinfekčních roztoků, mladiny, pro extrakci chmele v pivu a pro jiné účely v pivovarech.
keyboard_arrow_up